Jste zde

grant drachovius—steyer

Grantová agentura České republiky mi v listopadu 2008 udělila postdoktorský grant s názvem »Jazykověreflektivní dílo Matěje Václav Štajera: edice gramatiky Jana Drachovského (1660) a Štajerova tzv. Žáčka (1668)«. Projekt byl zahájen v lednu 2009 a ukončen v prosinci 2011. Zaštiťovala ho Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě — Centrum pro dějiny kultury v českých zemích (www.acecs.cz).

Výsledky:
KOUPIL, Ondřej. Joannes Drachovius SJ jako teoretik české časomíry. Česká literatura, 2010, roč. 58, č. 2, s. 147—167.
KOUPIL, Ondřej. Psaní o českých »lingvistech« raného novověku. Naše řeč, 2010, roč. 93, č. 4—5, s. 241—247.
KOUPIL, Ondřej. Psáti, neb tisknouti?: (Nám4, ŠtVýb1 a písaři). In ČORNEJOVÁ, Michaela, RYCHNOVSKÁ, Lucie, a ZEMANOVÁ, Jana (edd.). Dějiny českého pravopisu (do r. 1902): sborník příspěvků z mezinárodní konference Dějiny českého pravopisu (do r. 1902) 23.–25. září 2010, Brno, Česká republika. Brno: Host; Masarykova univerzita, 2010b (vyšlo 2011), s. 235–249.
KOUPIL, Ondřej. Se Svatošem za Constantiem. In FÖRSTER, Josef, aj. (edd.). Musarum Socius jinak též Malý Slavnospis. Praha: Kabinet pro klasická studia AV ČR, 2011, s. 85–98.
KOUPIL, Ondřej. Jezuité Drachovius a Steyer gramatiky češtiny. Praha: Koniasch Latin Press, 2012. xxx + 410 s. ISBN 978-80-86791-97-5.